'; Ungdommen i Hurdal tar bærekraft i egne hender! | Ungt Klima

Ungdommen i Hurdal tar bærekraft i egne hender!

.

I Ungt Klima følger vi 31 unge som skal lede vei og finne klimaløsninger i 30 dager.

I perioden 4 april – 3 mai vil elevene på 9. trinn ved Hurdal skole og kultursenter få muligheten til å jobbe med klima og bærekraft på en ny måte.

Målet er å gi elevene kunnskap om og erfaring med endring og sin egen rolle i endringsprosesser. Det vil skje ved bruk av det forskningsbaserte verktøyet cCHALLENGE, som er utviklet av forskere ved Universitetet i Oslo.

 

SLIK FUNGER DET!

Hver enkelt elev velger en utfordring, et lite personlig endringseksperiment, og lever med dette i 30 dager. Det er en liten reise.

For å gjøre reisen så innholdsrik og spennende som mulig blir elevene fulgt opp med e-poster med råd, tips og inspirasjon.

Underveis deler elevene sine tanker og historier med hverandre og med omverden på denne digitale fortellerplattformen.

En viktig del av dette eksperimentet er refleksjoner, opplevelser og ringvirkninger.

 

HVORFOR SÅ VIKTIG?

Ungdom er mer enn fremtidige generasjoner. De er her nå.

Vi vet at mange unge har et stort klimaengasjement og interesse for bærekraft.  I Ungt Klima ønsker vi å gi alle elevene innblikk i hvorfor og hvordan de er viktige i bærekraftsarbeidet.

De betyr mer enn de tror!

Historien er full av eksempler på at endringer i samfunnet drives frem av mennesker som tør å stille spørsmålstegn ved tingenes tilstand, dele sine historier og inspirere andre.

Fra forskningen vet vi at endringer i samfunnet kan skje raskt om folk blir inkludert og engasjert ut fra sin egen livssituasjon og når de ser sammenhenger. Endringer i vaner blir kraftfulle når de leder til systemendringer!

Hver enkelt person og hvert enkelt endringsprosjekt i Ungt Klima vil skape ringvirkninger. Det er disse ringvirkningene som skaper bølger av endringer.

 

FORANKRING

Prosjektet Ungt Klima er forankret i skoleledelsen og knyttet til skolefaglig arbeid ved Hurdal skole og kultursenter og ledet av cCHANGE med støtte fra Miljødirektoratet, Hurdal kommune og Sparebankstiftelsen.

 

Back