'; … | Ungt Klima
Min utfordring
Bruke mindre strøm og ikke bruke mer vann enn man må (ikke la vannet renne rett i vasken og korte...

Dag 10: …